La Confiteria

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Confiteria forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES


La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1913 quan la família Pujades obre la confiteria. L'any 1959 l'establiment figura com una pastisseria-bomboneria sota la titularitat de Pilar Novau. A finals dels anys 80 del segle XX es tanca l'establiment. El 1998 es fa una reobertura del local com a bar de copes i menjars.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Es tracta d’un calaix situat sota la llosa de la balconada que conté el nom de l’antic establiment gravat a l’àcid. Aquest calaix emmarca tres obertures amb els seus brancals corresponents que estan constituïts per una estructura mixta, metàl·lica i fusta, que arrenca a partir d’un sòcol d’obra. La part superior dels brancals està decorada amb la pintura al vidre d’uns angelets, i els dos brancals extrems disposen de sengles vitrines metàl·liques; l’obertura central és un gran aparador amb els emmarcaments de fusta. Disposa de dues portes d’accés, al costat de les quals hi ha sengles aparadors amb vidres gravats a l’àcid. Sota els dos aparadors i a la zona de sòcol, es localitzen les finestres de ventilació de la zona del soterrani, situada per sota la rasant del carrer, defensades per unes reixes de ferro de forja. A la fusteria de les portes es reprodueixen motius florals. Cal citar que es conserva el mosaic hidràulic original, un model que presenta motius florals.

Interiors

Conserva gran part de la decoració original consistent en un gran moble aparador de prestatges amb fons de vidre treballat a l’àcid presentant motius geomètrics. Aquest gran moble està rematat per uns plafons corbs, de fusta, que contenen pintures de rams de flors. Damunt d’aquests plafons i fins al sostre hi ha unes pintures a l’oli presentant figures femenines i paisatges bucòlics. També es conserva l’antic taulell de fusta amb decoracions florals, ara convertit en la barra de l’establiment. També conserva l’antic moble de la caixa situat damunt del taulell, amb una base de marbre que suporta una estructura de vidre amb el rètol corresponent gravat a l’àcid. Com a element decoratiu es conserva un moble que es correspon amb l’antiga taula de comptabilitat, de fusta i amb una mampara de vidre.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º