New-Phono

NIVELL DE CATALOGACIÓ

New-Phono forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

L'any 1834 hi consta un establiment que ja es dedicava a la comercialització d'elements relacionats amb la música.

L'any 1906 es realitza la fundació de l'actual botiga per Josep Massó Armadans. L'any 1960 Josep Massó Ferres, nét del fundador, es fa càrrec del negoci i l ́expandeix als locals que hi ha al costat de l ́original que és el número 35. El 1980 i 1985 s ́incorporen al negoci Josep i Elena Massó del Amor, besnéts del fundador.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Totes les estructures de tancament se situen a ras de façana, i llevat de les obertures aparador, les fusteries són simples vidrieres amb una llinda damunt la llum de la porta decorada amb motius vegetals i amb el nom inserit amb lletres daurades.

Interiors

Bàsicament conserva diversos mobles expositors de caràcter modernista i de calaixos per a la classificació d’accessoris d’instruments.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º