Papereria Villena

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Papereria Villena forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC.

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l’any 1940, amb l' obertura de la papereria de J. Villena. L'any 2003 l'Ajuntament de Barcelona li concedeix una Placa de Reconeixement als anys de servei a la ciutat. Actualment continua en mans de la mateixa famila i realitzant la mateixa activitat.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Es tracta d’un aplacat realitzat amb fusta que emmarca l’única obertura de la botiga, amb elements de talla de clares reminiscències classicistes. A nivell del forjat de la planta baixa es disposa d’un calaix motllurat, decorat amb un seguit de permòdols, que inclou, amb lletres de fusta, el nom de l’establiment. Als extrems se situen dos muntants amb sengles vitrines defensades per una reixa metàl·lica. La planta entresòl està formada per una estructura, també de fusta i que emmarca un balcó ampitador central, formada per quatre pilastres que suporten un arquitrau motllurat. A cada costa del balcó central es disposen sengles marcs amb les llindes i ampits decorats, i a cada extrem de l’estructura es disposen dos fanals decoratius amb tulipa de vidre.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia de les botigues emblemàtiques de Barcelona.

VISTA 360º