Cereria Abella

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Cereria Abella forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1862 quan Francesca Abella, provinent del Pallars, obre un petit obrador de ciris a la plaça del Padró. L'any 1943 Francesc Prades sol·licita permís a les autoritats municipals per a col·locar un aplacat i un rètol.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

L'obertura és de disseny simple, amb l’estructura d’un senzill calaix motllurat situat a la llinda que disposa el nom de l’establiment esgrafiat damunt vidre. Els muntants no disposen de cap element decoratiu llevat dues talles de fusta que presenten motius florals situades sota mateix del calaix de la llinda.

Interiors

L’estructura del portal conforma un vestíbul amb aparadors, realitzats amb fusta muntats damunt d’un sòcol d’obra, situats a cada costat d’una porta d’accés a l’interior també de fusta de doble full amb vidres bisellats. Es conserven els taulells mostradors i els prestatges, amb vitrines que es desenvolupen fins el nivell del sostre.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Imatges

ref.1 / Cereria Abella

ref.2 / Cereria Abella

ref.3 / Cereria Abella

ref.4 / Cereria Abella

ref.5 / Cereria Abella

ref.6 / Cereria Abella

ref.7 / Cereria Abella

ref.8 / Cereria Abella

VISTA 360º