Farmàcia Galup

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Galup forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES


La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1927 amb la inauguració de la farmàcia laboratori Galup, propietat de Ramon Galup Jaurés, fill de Ramon Galup Riera que durant 25 anys havia portat una coneguda farmàcia. En la sala de vendes no hi ha cel ras i és visible l’estructura de biguetes perpendiculars a façana. Posteriorment passa al seu fill Ramon Galup Ylla. l'any 1995 a la mort de Ramon, passa a la seva filla Mireia Galup Russinés- actual titular- qui retira el tancament interior dels aparadors.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El conjunt d’elements que conserva integrament la solució original amb: plafons aïllats sobre els brancals, tancament a l’interior dels buits arquitectònics amb rètol integrat i rètol bandera.
-Sobre el parament un total de 5 plafons ovalats, de les mateixes característiques llevat de l’amplada que s’adapta a la del brancal sobre el que es situen, amb emmarcat de fusta i vidre pintat pel darrere negre amb lletres daurades inclinades que conserven la retolació original.
- Dins de l’obertura de l’aresta, el tancament de fusta i vidres bisellats que recula i es plega formant un vestíbul exterior de planta poligonal, amb una gran peça de marbre blanc en el paviment. Inclou la porta d’entrada de dues fulles batents (ara una fora de servei) amb tiradors exteriors amb un cilindre de vidre.
La fusteria presenta una solució singular, que es repeteix en tots els elements exteriors i interiors, amb les cantonades que limiten els vidres o els plafons arrodonides.
En la part superior, un plafó més avançat amb emmarcat adaptat al forat arquitectònic i plafó de vidre pintat pel darrera negre amb lletres daurades amb el nom GALUP.
- Dins les altres 3 obertures, el tancament de l’aparador interior amb: llindar de marbre blanc; sòcol de marbre negre amb betes blanques; vidre transparent amb emmarcat perimetral de fusta amb cantonades arrodonides, i, en un pla una mica avançat, emmarcat de les mateixes característiques amb plafó de vidre pintat pel darrere com el dels plafons (negre amb lletres daurades) amb la retolació original (FARMACIA PERFUMERIA)
- En l’aresta del carrer Pau Claris, la bandera de forja artística, amb perfil T en voladís, amb tirant superior entorxit i decoració amb passamans enrotllats, d’on penja una caixa rectangular amb doble marc de xapa ondulada, que a banda i banda disposa d’un plafó negre amb el mot FARMÀCIA en lletres vermelles.

Interiors

El paviment i el conjunt de mobiliari de la botiga, la rebotiga i el despatx, del qual només manca el tancament interior de 2 dels 3 aparadors, que configuren un espai amb simetria radial respecte l’eix de l’accés:
- en la paret paral.lela a façana, els armaris que cobreixen tota l‘amplada, amb cornisa a nivell del tancament de l’entrada, amb tram central que arrodoneix la cantonada i un arc d’accés a la rebotiga a banda i banda. Disposa d’una franja inferior opaca, amb sòcol de marbre i portes de fusta lliscants (llevat del tram corbat) i de vitrines amb prestatges de fusta per sobre. Com en el tancament exterior, totes les cantonades interiors dels marcs de fusta estan arrodonides.
- en les parets laterals i els trams extrems de la façana, els armaris que continuen els anteriors amb la mateixa configuració. El sector de Pau Claris integra una porta amb vidre matejat d’accés al despatx;
- els elements conservats dels aparadors interiors: en els 3 la base amb sòcol de marbre negre, plafons laterals de fusta; en el despatx, el tancament interior de fusta amb límit superior ondulat, i, el rètol de vidre ovalat bisellat amb retolació amb lletres daurades, que es penjava d’una cadena (ara estan guardats);
- el taulell de planta en arc, amb sòcol de marbre, frontal i lateral de fusta plafonat amb cantonades arrodonies i sobre de vidre negre;
- a la rebotiga, l’armari exempt similar als de la botiga, que protegeix de les vistes l’interior, i les prestatgeries de les parets.
En els 3 espais (botiga, rebotiga i despatx), el paviment de peces de rajola hidràulica, amb peces cuadrades de color crema que contrasten amb una retícula de peces rectangulars més fosca, disposada al biaix.
A l’establiment es conserven nombrosos objectes antics: plafons de publicitat, balances, microscopis, autoclau, estufa, pots de farmàcia, llums que en origen eren de gas....

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º