Farmàcia Higueras Álvarez

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Higueras Álvarez forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1889 quan els doctors Vintró obren dues farmàcies en xamfrans del carrer Corts des d’on comercialitzen el laxant Tamarindos Vintró. La de Corts 211 (avui Gran Via 571) que pertanyia a E. Vintró va ser totalment reformada l’any 2009. La que ens ocupa, Corts 356 (ara Gran Via 688), pertanyia a Sebastià Vintró i s’ha conservat en bona part. S’han perdut, entre d’altres: a l’exterior les representacions d’una copa d’higea estilitzada que hi havia en els plafons; a l’interior el cel ras pintat i el llum aranya de ferro forjat. El 1931 passa al Doctor Narciso Ballescá. L'any 1957 passa a Antoni Vila Casas, que havia tingut una primera farmàcia a Sant Andreu i havia fundat amb un soci un laboratori. L'any 1988 passa a Dolors Cuartero Pelegay i el seu marit Rolando Cossio Vélez. Es retira el vitrall de la porta d’entrada, en mal estat, que es conserva pendent de restaurar. Es realitza un nou sòcol de marbre en tota la planta baixa de l’edifici. L'any2006 passa als cunyats Mª Esther Alvarez Perez y Jesús Higueras Casares. Retiren el rellotge de paret de pèndul, que es conserva pendent de restaurar. Restauren els plafons de fusta de la façana, reprodueixen el calaix que estava molt malmès i canvien la persiana metàl.lica per una de calada que no evita el robatori dels tiradors exteriors (els interiors, més petits, es retiren i conserven per evitar la seva desaparició).

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre la llinda, el calaix continu de fusta que reprodueix la dimensió de l’original, per bé que, segurament, amb una solució diferent del frontal (abans de vidre pintant i ara de fusta amb lletres metàl.liques sobreposades.
Sobre el parament, a banda i banda de cada obertura, per sobre del nou sòcol de marbre, el plafó rectangular aplacat de fusta, amb motllura perimetral i mènsules que recolzen el calaix.
Dins de les tres obertures l’emmarcat de fusta decorat amb rodó amb rebaix helicoïdal i, en les dues que són portals, les dues fulles batents (ara només s’utilitza la del xamfrà), i el fix superior que a Gran Via presenta un vitrall policrom emplomat amb una representació de la copa d’higea en el centre (l’altre està guardat pendent de restaurar).

Interiors

En la sala de vendes:
-El conjunt d’armaris que cobreixen les parets amb: franja inferior opaca (sòcol de fusta, portes lliscants i filera de calaixos), lleixes de fusta en el centre (amb el mòdul central darrera el mostrador substituït) i cornisa amb frontis (amb els elements de l’arquitectura clàssic). Els panys estan modulats per pilastres (motllurades i amb capitell) i, en el centre del parament frontal, sobresurt un mòdul limitat per pilarets exempts rodons.
El conjunt integra dues portes d’accés a espais interiors amb vidre matejat amb la paraula LABORATORIO i DESPACHO i dos vitralls policroms emplomats amb les figures de Sant Cosme i Sant Damià.
-El taulell de fusta amb sòcol i sobre de marbre negre, amb un tram central del frontal sobresortint flanquejat per dues columnes.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º