Cafè del Centre

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El Cafè del Centre forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1873 quan s'obre el Casino del Centre, un local de joc amb una petita barra. L'any 1912 pasa a Agustí Bel Balada, es reconverteix en cafè aprofitant el mobiliari del casino. L'any 1955 pasa d'Agustí Bel Balada a José Bel Coromina. A la dècada dels 80 s'incorpora el servei de restaurant i bar de copes. Després el negoci passa a Agustí Bel besnét del fundador. L'any 2008 es pinta l'interior acolorint la garlanda del cel ras.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Dins de les obertures, el tancament de fusta i vidre, amb cornisa a l’alçada de la llinda que separa el fix superior amb muntants alineats amb la divisió inferior, i el porticons interior, plegables, llisos.

Interiors

En el primer àmbit, de doble alçada: el cel ras amb garlanda perimetral en relleu, actualment acolorida; la filera central amb 4 pilars de fosa; el paviment de peces hidràuliques blanques amb quadres girats negres en les cantonades; la finestra del celobert de l’esquerra, amb vitrall geomètric policrom i la barra de fusta amb sòcol de marbre dels anys 1940.
En el segon àmbit, l’estructura i la barana de fusta de l’altell, sense escala d’accés, amb dues bigues laminades recolzades en el pilar de fosa.
En tot el local, les peces del mobiliari antic: la taula per jugar al bacarà, amb peu central de fusta i sobre de marbre octogonal, amb una ranura per introduir els diners “per a la casa”; el llarg banc de fusta de la paret esquerre, realçat amb decoració de formes vegetals; altres taules de marbre amb peus de fossa (una rodona, i diverses rectangulars amb el costat curt ondulat), les cadires de fusta, el piano, el rellotge, els dos miralls de la paret esquerra, de canto bisellat,....

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º