Papirvm

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Papirvm part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència d'un establiment en aquest local data de l'any 1880 , amb la fundació de Casa Rubió, llibreters. La família Rubió tenia una estreta relació amb el món de la literatura, en la que destaquen noms com Joaquim Rubió i Ors (Lo Gayter del Llobregat) i Jordi Rubió i Balaguer. El 1981 es realitza un canvi d'activitat i obre la botiga Papirum.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Es tracta d’un moble de fusta muntat damunt un sòcol de marbre negre aplacat. Una estructura arrodonida a la cantonada amb una ampla llinda on s’inscriuen el nom de la botiga i l’antic nom i fundació en vidre esgrafiat. Corona el moble una cornisa contínua simple que recorre tot el perímetre. Destaca la vitrina de la cantonera visible des dels dos carrers.

Interiors

Conserva el mobiliari que s’estén per tots els murs perimetrals, com els prestatges mesurables a diverses alçades. També els taulells i diversos armaris de calaixos per a tot tipus de paper. Els mobles dels prestatges arriben a mitja alçada, i és a partir d’aquest punt on s’inscriuen uns plafons decoratius (d’obra) amb relleus de motius florals al centre.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º