Farmàcia Catalunya

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Catalunya forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

El 1860 Pere Botta i Garí compra la farmàcia existent en el carrer Plateria (ara Argenteria), que poc després regentarà el seu germà, el Doctor Bartomeu Botta i Garí. El 1883 la farmàcia es trasllada a la Rambla de Sant Josep (actual Pla de la Boqueria).

El 1895 Bartomeu Botta, associat amb el seu nebot Miquel Baltà i Junyent, traslladen el seu negoci a l'actual local de la Rambla de Catalunya, un edifici inaugurat l’any 1892. Posteriorment passa a Miquel A. Baltà i Botta, fill i net dels anteriors cotitulars. El 1936 Miquel A. s'exilia i regenta la farmàcia el seu cunyat , Vicente Meseguer Gil. Els bombardejos malmeten la porta d'entrada. L'any 1942 es construeix un altell de fusta en la rebotiga, amb projecte de l'arquitecte J.M. Martino, i s’amplia la sala de ventes retallant els armaris i traslladant el taulell a sota. L'any 1972 passa a la filla de Vicente, Montserrat Meseguer i Baltà.El 2002 passa a la neboda de Montserrat Núria Espona i Meseguer, rebesneta del primer titular. El 2006 es reforma la sala de vendes i l’establiment recupera un nom que ja havien utilitzat els fundadors Farmàcia Catalunya (en referència al nom del carrer).
-S’amplia la sala de ventes retallant les prestatgeries de la paret del fons per ubicar el taulell sota l’entresolat. El moble original que abraçava els pilars (amb sòcol i sobre de marbre) es substitueix per 3 mòduls on es reprodueix la ornamentació del frontal original, encara visible en l’aplacat d’un sòcol a l’esquerra del pilar.
- Es retira el pilar sense funció estructural igual i simètric al pilar de fosa de l’edifici.
- Part de les lleixes de fusta dels armaris de les parets es retiren per introduir nous elements (radiador, nevera,..) o es substitueixen per vidres.
- Es col.loca un parquet flotant sobre el paviment de peces hexagonals de rajola hidràulica gris.


ELEMENTS D'INTERÈS

Interiors

Tot i la important reforma de l’any 2006, a la sala de vendes es conserva el tractament del sostre, bona part de les prestatgeries que cobrien totes les parets, diversos llums i algunes peces del mobiliari auxiliar.
- El cel ras dividit en dos àmbits separats per una biga penjada, on encara és visible el recolzament del pilar retirat, amb motllura perimetral, superfície plana amb retícula en relleu i, en el centre, una motllura ovalada que, en l’espai d’entrada conserva una gran tela pintada al oli amb una al.legoria de la Farmàcia i la Química amb una deessa central amb la copa d’Higia, atribuït a Joseph Caral.
- Les prestatgeries de fusta de cedre envernissat, inclòs el sòcol, amb muntants i fris amb decoració rebaixada amb motius geomètrics i vegetals i cornisa rematada amb cresteries.
- Els diversos llums de ferro forjat daurat amb globus: un gran amb dos nivells de braços que està penjat sobre el que era l’espai rere el taulell i diversos aplics amb un globus sustentat per un braç triangular.
- La taula petita amb sobre i peus de fusta i els 3 tamborets.
A l’establiment es conserva una col•lecció d'estris apotecaris de vidre, biberons antics i llibres de medicina i farmàcia dels segles XVIII i XIX que completaven els pots de farmàcia, majoritàriament del segle XVIII, reunits per en Miquel Baltà i Junyent que la família donà al Museu d'Història Contemporània de Barcelona.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.
Farmàcia Catalunya és una farmàcia amb tradició familiar que va ser fundada el 1895.

Imatges

ref.1 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / Farmàcia Catalunya

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref.1

ref.2

ref.3

ref.4

ref.5

ref.6

VISTA 360º