Estanc Palau

NIVELL DE CATALOGACIÓ

L'Estanc Palau forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Aquest estanc és un dels establiments inclosos dins la Ruta dels Emblemàtics. Està situat al xamfrà de la Ronda Sant Pau 41 i al carrer Marqués de Campo Sagrado 35. Disposa de dues obertures en el xamfrà. Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la decoració de l’estanc Palau, de l’any 1888 quan fou fundat pel matrimoni Josep Palau Bofarull i Dolors Manzanos . Anys més tard passa al fill de Dolors, Albert Palau, i a la seva muller Montserrat Condal, que bategen el negoci amb els seus dos cognoms.
L'any 2000 a la mort de Montserrat Condal,el negoci passa al seu fill Albert Palau Condal. Es restaura l’aparador, decapant la fusta. Durant la guerra s’havien trencat els llums i els vidres gravats de l’aparador i els vidres pintats es van trencar o robar. El 2003 es rehabilita l’edifici, propietat de l’Ajuntament. Entrat el segle XXl l'estanc passa a mans de l' Eduardo Hernández i Juan Carlos Quesada, actuals responsables . L'any 2012 es retira la caixa registradora National i els expositors de fusta amb vidre inclinat existents sobre el taulell per instal.lar una vitrina de vidre. L'any2014 es substitueix la vitrina per una mampara amb perfils d’alumini fins el sostre que divideix longitudinalment la sala de vendes i obliga a desplaçar el gran llum del sostre. S’instal.la un aparell de climatització i es realitza un gran calaix penjat del sostre per ocultar l’unitat exterior. També aquest any en els aparadors de l’obertura esquerre es substitueixen les muntures metàl.liques i les lleixes de vidre i s’instal.len uns vitralls policroms nous en el tancament interior

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

L’estructura aplacada que configura un nou pla de façana en l’àmbit del local, els braços i mecanismes del tendal i l’estructura de forja artística de la bandera. Sobre el parament, el pòrtic que envolta els forats arquitectònics amb sòcol de marbre vermell on arrenquen els muntants de fusta amb decoracions rebaixades que es perllonguen amb cartel.les que divideixen una faixa horitzontal de fusta calada i recolzen el calaix superior amb emmarcat de fusta. Els plafons són tots recents, inclòs el de la vitrina sobreposada de l’agulla central amb emmarcat de fusta i vase i cornisa motllurades Dins de les obertures, els elements del tancament, amb una solució similar adaptada a l’amplada diferent, amb: porta batent central, aparadors laterals amb sòcol de marbre vermell, i fusteria amb una doble faixa de vidre catedral ocre amb llistons mitxtilinis sobreposats, una que es manté en el pla de façana i la inferior que ressegueix el perímetre dels petits vestíbuls exteriors

Interiors

L’estructura aplacada que configura un nou pla de façana en l’àmbit del local, els braços i mecanismes del tendal i l’estructura de forja artística de la bandera. Sobre el parament, el pòrtic que envolta els forats arquitectònics amb sòcol de marbre vermell on arrenquen els muntants de fusta amb decoracions rebaixades que es perllonguen amb cartel.les que divideixen una faixa horitzontal de fusta calada i recolzen el calaix superior amb emmarcat de fusta. Els plafons són tots recents, inclòs el de la vitrina sobreposada de l’agulla central amb emmarcat de fusta i vase i cornisa motllurades Dins de les obertures, els elements del tancament, amb una solució similar adaptada a l’amplada diferent, amb: porta batent central, aparadors laterals amb sòcol de marbre vermell, i fusteria amb una doble faixa de vidre catedral ocre amb llistons mitxtilinis sobreposats, una que es manté en el pla de façana i la inferior que ressegueix el perímetre dels petits vestíbuls exteriors

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.


Aquest estanc és un dels establiments inclosos dins la Ruta dels Emblemàtics.

Imatges

ref.1 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / estanc Palau

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref.1

ref.2

ref.3

ref.4

ref.5

ref.6

Estanc Palau

VISTA 360º