Casa Calicó


NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Casa Calicó forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

El 1850 José Borrull Gibert funda una empresa dedicada a la fabricació de fils, xarxes i cordes. El 1882 Domingo Busquets construeix l'edifici amb projecte de Juan Guardia. 1885 a la mor de José Borrull l'empresa passa a la seva vídua, Rosa Alier, i als seus fills.

Sobre l'any 1915 obre l'establiment amb el nom de Vda e Hijos de José Borrull. L'any 1931 Joan Calicó Maleras compra l'establiment que s'especialitza en la venda d'articles de pesca. A l'exterior es conserven les fusteries i els rètols superiors de les obertures. Es modifica el nom dels rètols superposats en la cantonada. El 1972 a la mor de Joan Calicó el negoci passa al seu fill Enric. Actualment el porta el Daniel, el fill de l'Enric

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Els cinc portals disposen d’una fusteria simple a ras de façana que s’ajusta a la llum dels portals. Té dos accessos que estan situats en els portals de la cantonada; la resta de portals són aparadors. A les llindes es disposen rètols amb anuncis dels productes de la botiga. Aquests rètols no són originals tal i com es desprèn de l'anàlisi de les imatges. A la cantonada dos rètols de metall amb el nom de l'establiment.

Interiors

Conserva una bona part del mobiliari, amb un taulell mostrador amb vitrina superior decorat a la part frontal a joc amb la fusteria de les obertures. També conserva un moble expositor que és un alt armari amb sòcol i sanefa d’encaix amb el sostre. També conserva el mosaic hidràulic original, un model que presenta motius geomètrics i florals.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.


Imatges

ref.1 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / Casa Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref.1

ref.2

ref.3

VISTA 360º