La Granja

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Granja forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència d'un establiment en aquest local data de l'any 1872, quan es funa la Granja. Als inicis del s XX es realitza la instal·lació del calaix de la façana tot seguint les tendències modernistes del moment. Cap a l'any 1943 passa a Antoni Alegret Girau i el 1963 passa a Teresa Alegret Girau. El 1983 passa a Catalina Gonzalez Perez. El 1987 passa a Irene Roig Alegret. Es reforma l'interior que va posar al descobert un fragment de la muralla romana de Barcino. El 1990 passa a Oscar Frias. S'enderroca la paret que separava la botiga de l'habitatge interior per convertir-ho tot en granja i s'eliminen els revestiments de la muralla romana per deixar-la al descobert. El 1998 passa a Xavier Tella que incorpora elements antics (lleteres, balança, rètol d'una antiga cansaladeria, calaixera...). Actualment el propietari és Giorgio Tomola.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Es tracta d’una estructura de fusta que emmarca l’obertura, amb uns brancals muntats damunt un sòcol de marbre, amb motius florals al capdamunt on es desenvolupa un calaix com a llinda, força malmesa, dins la qual s’inscriu el nom de l’establiment. La senzilla porta esta flanquejada per dos plafons amb la zona de sòcol que presenta la talla de motius florals, damunt del qual s’inscriuen sengles aparadors.

Interiors

Destaca un arrambador de rajoles vidrades de color blanc amb una sanefa a la part superior de rajoles amb motius florals (clavells) rematades per una mitja canya de color. Conserva dos mobles neveres de gel, i una moderna remodelació de l’interior va deixar al descobert un fragment de muralla de la Barcino romana format per gran carreus de pedra.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.


Imatges

ref.1 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / La Granja

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref.1

ref.2

ref.3

VISTA 360º