Bolibar Bronzes

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Bolibar Bronzes forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

El negoci va ser fundat el 29 desembre 1909 per Santiago Bolíbar i Josep Graupera en un local de lloguer a la Rambla de Catalunya número 106 de Barcelona.

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1912 quan es trasllada la botiga a l'actual ubicació de Rambla Catalunya 43, que s'anuncia com a "Santiago Bolibar. Bronces y herrajes para muebles y construcciones". L'any 1929 l'empresa participa en l'Exposició Internacional . Els taulells de l'estand són els que encara s'utilitzen a la botiga. Als anys 30 es reformen completament els elements exteriors: s'eliminen el tancaments, els aparadors sobreposats i els rètols; s'inverteix l'ús de les obertures (abans porta central i aparadors laterals i desprès accessos laterals i aparador central), i es realitza el gran vestíbul exterior amb aparadors. El 1948 a la mort de Santiago canvia de titularitat. El 1978 passa a Jordi Bolivar Massó i es funda la raó social Broncista Bolivar. Actualment la Bruna Bolibar, filla d'en Jordi és qui està al front del negoci.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Tots els elements de la reforma dels anys 1930:
- a l’interior dels forats arquitectònics: els rètols de lletres corpòries de bronze amb el text FERRETERIA BOLIVAR METALISTERIA, el central de planta en arc; els llindars de marbre blanc, i el tancament de l’aparador de l’aresta.
- en el vestíbul exterior: el cel ras amb gran motllura perimetral que integra el registre del calaix de les persianes; el paviment continu de morter acolorit amb franja paral.lela als aparadors gris i central ocre, separats per un perfil metàl.lic; els aparadors dels paraments amb sòcol de marbre i cornisa de fusta amb remat de bronze, i la fusteria reculada amb la porta d’entrada central.

Interiors

En la sala de vendes:
-el paviment continu, de morter de ciment, imprès amb una retícula girada 45º;
-els dos taulells de fusta envernissada, un curt amb vitrina en el sobre i un llarg integrament de fusta ,amb la mateixa solució amb 3 franges diferenciades (sòcol, frontal plafonat amb pilastres amb talla de motius vegetals i fris)
- les dues cadires de fusta.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Imatges

ref.1 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.22 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.23 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.24 / Bolibar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref.1

Ref.2

ref.3

ref.4

ref.5

Ref.6

ref.7

ref.8

ref.9

ref.10

ref.11

Ref.12

ref.13

ref.14

Ref.15

VISTA 360º