Farmàcia Aguilar

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Aguilar forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1905 quan Lluís de Salomó i Viladesau obre la seva farmàcia amb treballs d’ebanisteria d’Angrill i Raig. El 1918 a la mort de Lluís continua la seva dona.L'any 1925 passa a Arnaldo Izard Álvarez de Lara. Als anys trenta passa a Martí Sanchez i els seu hereus. S'eliminen els ornaments florals que remataven els armaris, malmesos durant la guerra civil. El 1982 passa a Carles Nordbeck Marsal que decapa els plafons de fusta de la façana per recuperar el color natural del roure (que havien estat pintats blancs) i restaura els vitralls de les portes. S'introdueix un nou taulell que imita l'original. Actualment la titular és Francisca Aguilar Perez. A l’interior es pinten els paraments i pilar de color blau i es sobreposa un paviment laminat sobre l’original de rajola hidràulica.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El conjunt de línies modernistes (motius vegetals i línies corbes) amb aplacat de fusta envernissada que emmarca les dues obertures on es conserva, parcialment, el tancament amb vitrall policrom en la tarja, i la bandera de forja artística en el centre.
-Sobre el parament, el frontis aplacat que defineix un nou pla de façana en tota la dimensió del local, de composició simètrica, amb: sòcol petri (recent); plafons de fusta sobre els brancals, amb línies ondulades sobreposades, formes vegetals rebaixades i flors en relleu en la part superior del brancal central, i rètol que actua com a llinda del conjunt, amb emmarcat de fusta amb braços ondulats en els extrems on es situa el número de la finca (els plafons de vidre pintat dels anys 1980)
- En l’eix, sota les flors esculpides, l’element sortint amb estructura de forja artística que abraça el brancal i conté una caixa paral.lepipèdica amb el mot FARMACIA en els laterals i el número de la finca (31) en l’estret frontal.
-Dins de les obertures, els elements que es conserven del tancament original (veure AUDET 1919), amb: dues fulles batents (que només es conserven en l’obertura dreta) amb sòcol amb decoració sobreposa i emmarcat de línies ondulades que diferenciava un cor envoltat de vitrall de colors que s’ha substituït per vidres bisellats, i amb tarja superior (conservada en les dues obertures) amb un gran vitrall amb tiges i flors de colors.

Interiors

El pilar de fosa, integrant de l’estructura de l’edifici, el paviment de rajola hidràulica amb motius geomètrics en colors blanc, gris i negre (ara ocult per un paviment laminat) i els elements que es conserven del treball d’ebenisteria en els dos àmbits de la sala de vendes:
- els armaris que cobreixen les parets, amb composició simètrica en cada pany, amb: baixos amb portes lliscants; prestatgeries on es combinen mòduls estrets amb portes vidrades i mòduls més amples oberts, i cornisa ondulada sobre la hi havia cresteries esculpides. En l’àmbit darrera el mostrador els armaris integren dues portes i, en el mòdul central, s’utilitzen miralls com a fons de les lleixes (solució que també troben en farmàcies anteriors com la Sabatés establiment 231);
- la decoració dels brancals i llinda de l’obertura que connecta els dos àmbits, amb aplacat i i mènsules esculpides;
- els taulells, amb frontal amb decoració rebaixada similar a la de l’aplacat exterior, i sobre de marbre amb contorn ondulat;
- els 2 tamborets.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.Imatges

ref.1/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15/ Farmàcia Aguilar

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref.1

ref.2

ref.3

VISTA 360º