Casa Almirall

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Casa Almirall forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1860 quan Manel Almirall funda la CASA ALMIRALL. L'any 1976 el local passa a mans de Ramon Solé i Pere Pina -els propietaris actuals- que adapten la rebotiga creant un segon ambient, separat per una mampara, amb taules baixes, butaques i coixins. El dia 1 de gener de 1977 inauguren el local. L'any 2000 realitzen una restauració del local i l'any 2001 col·locaquen uns nous lavabos. Segueixen amb l'activitat de bar.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Els dos portals disposen d’uns emmarcaments situats a ras de façana, amb unes portes vidrieres amb un treball de línies corbes defensades per porticons que tanquen els accessos. Al portal del carrer Joaquim Costa s’observa el cap de la barra interior realitzada amb marbre. A les llindes dels portals i aplacat a la façana s’observen els rètol de l’establiment en vidre pintat dins d’un marc de fusta de línies corbes. Les obertures de la planta entresòl són simples, sense cap element destacable.

Interiors

Conserva gran part de la decoració original destacant el taulell (barra) i l’aparador (boteller). El taulell està realitzat amb marbre italià de diferents colors, llevat del taulell que és de marbre blanc. En un dels extrems de la barra hi ha una figura femenina, fosa en ferro, que és la imatge de la musa de l’Exposició Universal de Barcelona celebrada el 1888, i també l’antic el moble de la caixa. El boteller situat darrera la barra és un treball d’ebenisteria que segueix el llenguatge modernista amb emmarcaments de línies corbes i relleus de talla presentant motius florals a la part superior del moble.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.


Imatges

ref.1 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / Bar Almirall

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref.3

ref.4

ref.5

VISTA 360º