Torrente Tecno Industrial

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Torrente Tecno Industrial forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC.

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l’any 1860 Josep Torrente funda l'establiment juntament amb Sebastià Sellarés. L'any 1892 Josep Torrente assumeix la direcció del negoci en solitari. Actualment el negoci continua dirigit per la família Torrente. L'any 2010 es desmunten els elements exteriors, es restauren i es tornen a instal.lar. Torrente Tecno Industrial manté després de més de 150 de història, la seva activitat original destinada a la protecció contra els efectes dels llamps.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Es tracta d’una estructura de fusta aplacada a la façana que ocupa la zona de la llinda de l’obertura. No disposa de brancals. El nom de l’establiment està inscrit en una faixa corba amb caràcters pintats sobre fusta, franquejat per dos rectangles motllurats que contenen dos medallons circundats per caràcters (també pintats sobre fusta) que anuncien l’activitat de l’establiment. Sota del nom de l‘establiment hi ha el relleu d’una mà que sosté diversos llamps i el rètol de parallamps. Disposa d’una zona de vestíbul amb dos aparadors que flanqueixen la porta d’accés a l’interior, d’un sol full, tot realitat amb fusta i vidrieres. Els aparadors estan muntats damunt un sòcol format per plafons de fusta decorada.

Interiors

Els paviments són a base de mosaic hidràulic. Actualment s'està procedint a la restauració dels interiors.


Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia de les botigues emblemàtiques de Barcelona.Imatges

ref.1 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2185 x 2185 px. Captura: 13.06.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2141 x 2426 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3863 x 2146 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2807 x 4218 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2832 x 4256 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2832 x 4256 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3209 x 1910 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4098 x 2157 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2832 x 4256 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3706 x 2206 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3763 x 2240 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2625 x 2625 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4014 x 2389 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2374 x 1413 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4256 x 2533 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.16/ Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2832 x 4140 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4052 x 2412 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4875 x 2902 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4518 x 2690 px. Captura: 27.07.2019
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3877 x 2580 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2572 x 1757 px. Captura: 13.03.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.22 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3205 x 1687 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.23 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 4256 x 2832 px. Captura: 13.06.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.24 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3993 x 2832 px. Captura: 13.06.2016
Tractament de la imatge per zones.

ref.25 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2779 x 1654 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.26 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 3912 x 2329 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

ref.27 / Torrente

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Dimensions: 2680 x 2190 px. Captura: 27.07.2014
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref 1

ref 2

ref 3

VISTA 360º